FOODLAB - NEWSLETTER #5 (CZ)

 

FOODLAB DATABÁZE JIŽ SPUŠTĚNA

Potravinářská databáze byla vytvořena za účelem sdílení znalostí mezi zájemci o vývoj nových produktů a subjektů, které jsou schopné poskytovat služby a znalosti. Zdroje vložené do databáze obsahují profily firem, které se zajímají o inovace v potravinách, akce, služby, témata, projekty a nově vyvinuté potraviny, včetně produktů Ecotrophelia prezentovaných v soutěži.
Databáze byla vyvinuta pomocí volně dostupného zdroje Drupal framework. To umožňuje zjednodušenou a ideální správu databáze koncovými uživateli.
Databáze pracuje na libovolném zařízení prostřednictvím webového rozhraní a různé prohlížeče ji podporují.

Databáze je k dispozici zdarma, přístupná zde: https://foodlab-eu.com/content/database

 

(e-) LEARNING JAK UDĚLAT NOVÝ BUSINESS

E-learningová platforma FOODLAB vám pomůže s rozvojem podnikání pomocí inovačního produktu založeného na podnikatelském přístupu.
Na e-learningové platformě FOODLAB jsou uvedeny různé kroky a nástroje při řízení projektu rozvoje podnikání. Ve skutečnosti, tyto nástroje (metodika designového myšlení, obchodní model CANVAS, podnikatelský plán) jsou průřezové pro různé sektory, ale mohou být upraveny tak, aby byly více propojeny na oblast potravinářství a orientaci týmů FOODLAB.
Vzhledem k tomu, že musíme přijmout podnikatelskou pozici, jakmile vznikne nápady, většina těchto nástrojů by měla být použita předtím, než vstoupíme do fáze technické realizace.
Cíle pedagogických přístupů zavedených do e-learningové platformy FOODLAB jsou: • překonat bariéry mezi disciplínami díky systémovému přístupu; • zvýraznit dynamiku postupu při řízení inovačního projektu; • zvýšit autonomii studenta pomocí auto-evaluace.
E-learningová platforma FOODLAB je volně přístupná na stránkách: https://foodlab-eu.com/content/e-learning

 

FOODLAB: SDÍLENÍ ZNALOSTÍ MEZI AKADEMICKÝM A PODNIKATELSKÝM PROSTŘEDÍM

S FOODLAB se mladí lidé musí naučit být podnikavými!

Motto FOODLAB: podnikání je nejdůležitějším zdrojem nových pracovních míst. Evropa je zavázána k další podpoře podnikání a podnikatelské kultury od počátku vzdělávacího systému. Projekt FOODLAB je evropská iniciativa. FOODLAB se věnuje vývoji nové metodiky učení se, výuky a souvisejících nástrojů ke zlepšení průřezových znalostí studentů a rozvoji podnikání. Za účelem řešení těchto problémů se konsorcium FOODLAB skládá z 15 partnerů ze 6 různých zemí (Francie, Maďarsko, Itálie, Slovinsko, Česká republika a Španělsko). Cílem konsorcia FOODLAB je sdílet znalosti týkající se všech výzkumných, vývojových a výrobních činností prostřednictvím poskytování nových kurzů. Laboratoř potravinářského výzkumu FOODLAB v Evropě, podporovaná webovou platformou Foodlab, umožní rozvoj interakcí mezi studenty a dalšími účastníky v oblasti inovací potravin s cílem zlepšit podnikání v tomto odvětví.