FOODLAB - NEWSLETTER #6 (CZ)

  ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE FOODLAB NA KONGRESU ALIBER 

V rámci kongresu ALIBER je věnován samostatný prostor zasedání projektu Erasmus + FOODLAB a nástrojům, které byly vyvinuty pro podporu podnikání v potravinářském průmyslu.

Program zasedání obsahuje vystoupení mladého francouzského podnikatele rozvíjejícího svůj vlastní podnik před projektem FOODLAB, ve srovnání s novým příkladem ze Španělska, který již využíval nové nástroje.

Program také předpokládá zhodnocení aktivit FOODLAB, které konsorcium realizovalo v posledních třech letech, a zkušenosti studentů, kteří v současné době řeší obtíže při zakládání nového podniku s inovativní myšlenkou na počátku.

Kompletní program a formuláře předplatného jsou k dispozici on-line.

ALIBER je referenční událostí v oblasti inovace v potravinářském odvětví, která se bude konat od 16. do 19. dubna 2018 v rámci výstavy potravin ALIMENTARIA BARCELONA. Projekt FOODLAB bude prezentován v programu 17. mezinárodní konference společně s podobnými projekty EU FooD-STA ad Food4Growth. Součástí zasedání je také kulatý stůl o roli virtuálních inkubátorů s cílem podpořit inovace a podnikání v potravinovém řetězci.

 


  Využívané školící moduly FOODLAB 

E-learningová platforma EFTL (European FoodBusiness Transfer Laboratory), přístupná na webových stránkách projektu od listopadu 2016, nyní má více než 300 uživatelů, s 12 000 prokliky co se týče kurzů a 220 realizovaných testů.

Platforma Moodle poskytuje učební a výukové obsahy/návody a pokyny pro učitele a studenty s moduly, které umožňují interakci s potravinářskými společnostmi, technickými centry a business angels, na podporu inovací a zlepšení podnikatelského ducha studentů.

 

 

 

Cílem e-learningové platformy FOODLAB je pomoci studentům rozvíjet podnikání pomocí inovativního produktu založeného na podnikatelském přístupu.

Různé kroky a nástroje pro řízení projektu rozvoje podnikání jsou uvedeny na e-learningové platformě FOODLAB: metodika designu, obchodní model CANVAS a obchodní plán.

S vědomím toho, že podnikatelský přístup musí být na počátku, jakmile se objeví nápad, většina z těchto nástrojů by měla být použita předtím, než vstoupí do fáze technické realizace.

 

 


  ZAJÍMAVÉ INTERNETOVÉ ODKAZY PRO AMBICIOZNÍ PODNIKATELE 

Databáze FoodLab má od svého otevření v dubnu 2017 100 000 zobrazení. Databáze tvoří popisy a podrobnosti o zapojených inovačních subjektech, nových produktech a dostupných zařízeních nebo službách v celé Evropě.

Webová stránka FOODLAB představuje soubor kontaktů, které byste mohli potřebovat, pokud máte podnikatelského ducha a chcete založit vlastní potravinářský podnik.

Sekce Podnikání obsahuje některé zajímavé odkazy a informace o různých tématech, organizacích a strukturách, které mohou podporovat vytváření nových inovativních obchodů.

V sekci internetových stránek o podnikání se v současné době nachází více než 80 odkazů a popisů kvalifikovaných referencí v 7 různých zemích EU a počet užitečných odkazů se stále zvyšuje.

 


  PROJEKT FOODLAB JE UDRŽITELNÝ I PO UKONČENÍ PROJEKTOVÉ OBDOBÍ 

Projekt FoodLab skončí v březnu 2018, ale činnost konsorcia se nezastaví: platforma FoodLab a její nástroje budou stále udržovány aktivní.

Bylo dohodnuto, že partneři projektu vynaloží zvláštní úsilí na zdokonalení a aktualizaci obsahu, šíření výsledků a zajištění využití, aby oslovili zúčastněné strany, které budou do svých každodenních pracovních činností zahrnovat nástroje Foodlab.