FOODLAB - NEWSLETTER #4 (CZ)

 

Vítězové Ecotrophelia 2016 Europe

Studentská soutěž s tématikou evropské potravinářské inovace se konala 16. – 17. 10. 2016, v rámci výstavy SIAL v Paříži. Porota s předsedající pí. Ariane Andres, vedoucí akademické alliance výzkumného centra Nestlé (Lausanne), vybrala čtyři nejvýznamnější inovativní výrobky z celkem 15 finalistů:

  • ECOTROPHELIA Europe zlatá cena byla předána Francii za "CarréLéon": přirozené a jednoduché kulinářství, jenž zvyšuje Vaše každodenní nádobí!
  • ECOTROPHELIA Europe stříbrná cena byla předána Belgii za "Specornoos", inovace kopečkové zmrzliny s překvapující příchutí a křupavostí.
  • ECOTROPHELIA Europe bronzová cena byla předána Velké Británii za "Från-Början", přírodní, svým tvarem stálá, konzistentní nemléčná náhrada tradiční zmrzliny.
  • Speciální inovační cena, financovaná Radou Vaucluse odměnila Německo za "Eatapple", ovocná slámka s obsahem výlisky, vedlejší produkt výroby džusu.

 

Všechny potravinářské inovace představené v průběhu soutěže ECOTROPHELIA Europe byly designovány studenty z univerzit ve spolupráci s národními potravinářskými federacemi.

 

Mezinárodní konference k potravinářským inovacím

Poprvé, tři agro-potravinářské projekty – FooD-STA, FOODLAB a IDEFI-ECOTROPHELIA – spolu zorganizovaly mezinárodní konferenci na bázi partnerství, univerzitního podnikání dne 18. října 2016 v Paříži. Kongres byl zorganizován vedle početných konferencí a kulatých stolů na výzvy potravinářských inovací a konkurenceschopnosti společností, při přispění 20 mezinárodních přednášejících.

 

Závěrem soutěže, Gilles Trystram, reditel AgroParisTech vyzdvihl následovné:

  • Potřeba času k validaci potravinářské inovace, zejména co se týče bezpečnosti potravin
  • Hlavní změny ve stálém dění: rychlý růst světové populace, změna potřeb a očekávání, a tudíž I potřeba ponořit sebe sama v realizaci spotřebitelů
  • Z pohledu univerzit, potřeba být vice reaktivní a inovativní, nalézt nové způsoby pracovat spolu a vyvinout ducha inovace obnovou modelu vzdělání
  • Z průmyslového pohledu, důležitost propojení vědy a technologie, spojení s “talenty zítřka”, ale rovněž napříč sektorovými metodami.

 

Více informací v příručních podkladech mezinárodní konference. 

 

Pozvánka na Ecotrophelia Europe 2017

Ecotrophelia 2017 se uskuteční ve dnech 21. a 22. listopadu 2017 v průběhu Food Matters Live exhibition v ExCeL Centre v Londýně, Velká Británie.

Organizátoři národních soutěží jsou přizváni k registraci na soutěž ECOTROPHELIA Europe 2017 před 31. květnem 2017.

Maximální počet 20 zemí se může účastnit, registrace budou přijaty dle evidované časové posloupnosti. 

 

Více informací naleznete na https://eu.ecotrophelia.org/content/2017-competition.  

 

 

Nové distribuční nástroje

Webový nástroj pro popis Ecotrophelia Španělska byl vytvořen, s atraktivní grafikou, v rámci které projekty jako Foodlab dovolují studentům užít různé a užitečné nástroje projektů s cílem zlepšit své dovednosti v inovacích, podnikání nebo komunikaci. Navštivte www.ecotrophelia.es.

 

 

Aktivity projektu Foodlab v pokroku: databáze brzo dosažitelná pro veřejnost

Jeden z cílů projektu FoodLab je sestavit multinárodní databázi národních sítí společností v potravinářském podnikání, s cílem zmapovat kompetence, potřeby, předchozí a aktuálně běžící inovační projekty, jakožto zahrnout kontakty mezi univerzitami, průmyslem a širšími socio-ekonomickými hráči. Databáze je ve výborné fázi vývoje, přístup pro veřejnost bude brzy oznámen v příštím zpravodaji.