FOODLAB - NEWSLETTER #5 (SL)

 

BAZA PODATKOV FOODLAB NA VOLJO 

Baza podatkov je bila ustvarjena z namenom širjenja znanja med ljudmi, ki jih zanima razvoj novih živilskih izdelkov in med subjekti, ki so ponudniki storitev ter znanja. Baza zajema profile podjetij, ki so zainteresirana za inovacije na področju živilstva, dogodke, storitve, teme, projekte in podatke o razvoju živil, vključno z živilskim izdelki, ki so bili razviti v okviru tekmovanja Ecotrophelia.

Baza podatkov je bila razvita s pomočjo orodja Drupal. To končnim uporabnikom baze podatkov omogoča preprosto ter lažje upravljanje z bazo  podatkov.

Baza podatkov deluje na katerikoli napravi preko spletnega vmesnika. Podpirajo jo različni brskalniki.

Brezplačen dostop do baze podatkov: https://foodlab-eu.com/content/database

 

e-UČENJE ZA RAZVOJ POSLOVNE IDEJE

FOODLAB platforma za e-učenje nudi pomoč pri razvoju poslovne ideje z uporabo inovativnega izdelka, ki temelji na podjetniškem pristopu.

Pri upravljanju razvojnega poslovnega projekta so za e-učenje preko FOODLAB platforme opredeljeni različni koraki in orodja. Ta orodja (metodologija oblikovalskega razmišljanja, poslovni model CANVAS, poslovni načrt) so univerzalna, vendar so bila prilagojena živilskim temam. To je bilo mogoče doseči preko sodelovanja ekipe FOODLAB.

Takoj ko se porodijo ideje, je potrebno vzpostaviti podjetniško držo, zato je večino teh orodij potrebno uporabiti še pred pričetkom tehnološko-inženirske faze.

Cilji pedagoških pristopov e-učenja preko FOODLAB platforme so:

  • premagati ovire med disciplinami zahvaljujoč sistemskemu pristopu,
  • poudariti dinamiko upravljanja projekta s področja inovativnosti,
  • povečati avtonomijo študentov s samodejnim ocenjevanjem.

Brezplačen dostop do e-platforme FOODLAB: https://foodlab-eu.com/content/e-learning

 

FOODLAB : IZMENJAVA ZNANJA MED RAZISKOVALNO SFERO IN POSLOVNIM SVETOM

Mladi naj se s pomočjo projekta Foodlab naučijo podjetniškega razmišljanja!

FOODLAB vidik: Ustvarjanje novih poslovnih priložnosti je najpomembnejši vir novih delovnih mest.

Evropa se zavzema za še večje spodbujanje podjetništva in zgodnje podjetniške kulture v izobraževalnem sistemu. Projekt FOODLAB je evropska iniciativa. Namenjen je razvoju nove metodologije učenja in poučevanja ter orodjem za izboljšanje transverzalnih kompetenc študentov za razvoj podjetništva. Z namenom spopadanje s temi izzivi, je konzorcij FOODLAB sestavljen iz 15 partnerjev iz 6 različnih držav (Francija, Madžarska, Italija, Slovenija, Češka in Španija). Cilj konzorcija FOODLAB je širiti znanje, ki zajema vse raziskovalne, razvojne in proizvodne aktivnosti za zagotavljanje in oblikovanje novih izobraževalnih vsebin. FOODLAB bo omogočil spodbujanje povezovanja med študenti in deležniki s področja inovacij v živilstvu za izboljšanje podjetništva v tem sektorju.