Foodlab
Zpravodaj n. 1 - Listopadu 2015    
   

Co je FOODLAB


Tento projekt bude rozvíjet projektově orientovaný přístup k výuce a podnikatelského ducha u studentů, podporovat interakce mezi zúčastněnými stranami v potravinářských a nápojových inovacích (dále jen u potravin) a směrovat vývoj inovativních projektů.
Projekt FOODLAB umožní zřízení Evropské laboratoře pro přenos vědeckých výsledků do potravinářské praxe, podporované sdílenou webovou platformou soustřed'ující ad hoc výukové a školící materiály, nástroje a pokyny k vytváření a pomoci budoucích podnikatelů, s vyhrazenými moduly na podporu interakcí s potravinářskými společnostmi, technickými centry nebo business angels (Innofood databáze a fórum). Rozsah šíření výsledků tohoto projektu je rozsáhlý s ohledem na důsledky pro národní potravinářské federace a podporu Evropské technologické platformy FOOD FOR LIFE.
Hlavní přínosy pro evropskou společnost jsou: vytváření trvalého propojení mezi akademickou obcí a potravinářským průmyslem, rozvoj podnikatelských dovedností prostřednictvím řízeného sebevzdělávání, zvýšení zaměstnatelnosti studentů u malých a středních podniků a zlepšení přenosu inovací do podnikatelského sektoru s sílemi zvýšení konkurenceschopnosti. Čtěte více...


   

FOODLAB - Potravinářská sdílená databáze


Databáze Innofood obsahující data z národních federací potravinářského a nápojového průmyslu, data technologického parku, existující potravinářské klastry, profily společností zajímajících se o inovace v potravinářství, klíčová slova, témata, projekty a existující potravinářské inovace, včetně všech výrobků vyvinutých v rámci projektu ECOTROPHELIA od zahájení soutěže, budou implementovány a publikovány na internetové platformě projektu. Tento nástroj bude užitečný, protože umožní zmapování kompetencí, potřeb, předchozích a aktuálně probíhajících inovačních projektů pro usnadnění kontaktů mezi zájemci z vysokých škol, průmyslu a širší socio ekonomické sféry.
Klikněte zde k zaslání e-mailu a vyjádřete zájem na účasti Vámi zastoupené organizace, inovačního projektu, společnosti atd. v nově vznikající Innofood databázi.

   

Blíží se...


"Už brzy bude zahájen průzkum s cílem určit odborné znalosti a schopnosti pro úspěšný transfer inovací v rámci Evropské laboratoře pro přenos vědeckých výsledků do potravinářské praxe (dále EFTL). Studenti, učitelé a malé a střední podniky budou vyzváni k vyslovení jejich názoru!"

   

Extra EXPO 2015

Projekt FOODLAB na EXPO v Miláně: skvělá zkušenost.


Světová výstava v Miláně 2015 proběhne od 1. května do 31. října 2015 na téma "Výživa planety, energie pro život". Ve čtvrtek 2. července 2015 je v pavilonu EXPO – Europe organizována konference s tématikou "Inovace jako část vzdělávání budoucí pracovní síly potravinářského a nápojového průmyslu" s cílem propagace benefitů soutěže Ecotrophelia a projektu FOODLAB.


   

Přínosy pro uživatele


Studenti a učitelé: otevřená licence pro vysoké školy umožní volný přístup ke všem vzdělávacím materiálům.
Podnikatelé/začínající podnikatelé: materiály a data budou k dispozici pro rozvoj podnikání a pomoc mladým lidem překonávat jejich obavy začít podnikat v potravinářském sektoru.
Malé a střední podniky/průmysl: protože celoživotní vzdělávání je jedním z našich cílů v rámci FOODLAB projektu, průmyslové podniky budou mít přístup k většině materiálů prostřednictvím licencí nebo placených služeb.

Projekt bude realizovat následující kroky:

   

Erasmus plus
FoodLab is a Knowledge Alliance
Project n. 554453-EPP-1-2014-1-FR-EPPKA2-KA
http://foodlab.eu.com