Foodlab
Novice n. 1 - November 2015    
   

Kaj je FOODLAB?


V okviru projekta bo razvit poseben pristop k izobraževanju študentov in spodbujanju podjetniškega razmišljanja. Namen je izboljšati in pospešiti povezovanje med deležniki, ki se ukvarjajo z inovativnostjo živilskopredelovalne industrije, prav tako usmerjanje razvoja inovativnih projektov.
Projekt FOODLAB bo omogočil vzpostavitev Evropskega laboratorija za prenos znanja v živilstvo, ki bo podprt s spletno platformo. Platforma bo zajemala izobraževalne vsebine/orodja/smernice za oblikovanje/pomoč bodočim podjetnikom, s posebnim modulom za promocijo povezav med živilskimi podjetji, tehničnimi centri ali poslovnimi angeli (baza podatkov in mreža Innofood). Namen diseminacije v okviru projekta je osveščanje širokega kroga zainteresiranih preko nacionalnih združenj za živilskopredelovalno industrijo in podpore evropske tehnološke platforme Hrana za življenje.
Glavne prednosti za evropsko družbo so: vzpostavitev trajnega mostu med akademsko sfero in živilskopredelovalno industrijo, razvoj podjetniških veščin preko usmerjenega izobraževanja, dvig zaposljivosti študentov s strani MSP, kot tudi izboljšan prenos inovacij do živilskopredelovalnih podjetij, ki stremijo k izboljšanju lastne konkurenčnosti.
Preberite več...


   

FOODLAB - Mreža


V okviru spletne platforme projekta bo implementirana in objavljena Innofood baza podatkov in kontaktov združenj za živilskopredelovalno industrijo, tehnoloških parkov, klastrov na področju živilstva, profili podjetij, ki so zainteresirana za inovacije, ključne besede, vsebine in teme, projekti in že znane inovacije, vključno z vsemi izdelki, ki so bili od sedaj razviti v okviru tekmovanja ECOTROPHELIA. Omenjeno orodje bo zelo uporabno, saj bo omogočalo mapiranje kompetenc, potreb, že zaključenih in tekočih projektov s področja inovativnosti z namenom olajšanja povezovanja med posameznimi deležniki in industrijo.
Pošlji elektronsko sporočilo s klikom tukaj, v kolikor želite svojo institucijo, organizacijo, inovacijo, podjetje vpisati v bodočo Mrežo Innofood.

   

Napovedujemo...


"Kmalu bo lansirana anketa na temo identifikacije ekspertize in kompetenc, ki so potrebne za Evropski laboratorij za prenos znanja v živilstvo (EFTL) za učinkovit prenos inovacij! K sodelovanju bodo pozvani študentje, profesorji in MSP!"

   

EXPO 2015

Projekt FOODLAB na EXPO v Milanu: nepozabna izkušnja.


Svetovna razstava EXPO Milan 2015 je potekala od 1. maja do 31. oktobra 2015 na temo “Hrana za planet, energija za življenje”. V četrtek, 2. julija 2015 je v evropskem paviljonu potekala konferenca na temo inovativnosti kot pomembnega dejavnika izobraževanja bodoče delovne sile za živilskopredelovalno industrijo. Namen konference je bila promocija tekmovanja za študente Ecotrophelia, njenih prednosti, kot tudi promocija projekta FOODLAB.


   

Prednosti za uporabnike


Študenti in profesorji: odprta licenca za univerze bo dovoljevala prost dostop do vseh izobraževalnih vsebin.
Podjetniki / start-up podjetja: na voljo bodo vsebine in podatki za razvoj podjetništva in pomoč mladim za čim manj pomislekov glede odprtja novih podjetij znotraj sektorja.
MSP / podjetja: ker je vseživljenjsko učenje eden od glavnih ciljev projekta FOODLAB, bodo imela podjetja dostop do večine vsebin in sicer preko licence ali plačljivih storitev.

V okviru projekta bodo implementirane naslednje aktivnosti:

   

Erasmus plus
FoodLab is a Knowledge Alliance
Project n. 554453-EPP-1-2014-1-FR-EPPKA2-KA
http://foodlab.eu.com